Защита на въздуховоди

Строителните конструкции се пресичат от множество инсталации, като кабели, тръби, въздуховоди, тръбопроводи и т.н. Тези непрекъснати инсталации имат ефект върху противопожарните елементи, позволяващи на дима и огъня да преминават между отделните противопожарни отделения.

Продуктите PERLIFOC HP  се прилагат успешно и за огнезащита на хоризонтални и вертикални въздуховоди и димоотводи. Притежават сертификати за изпитание съответствието на EN 1366-1 /въздуховоди/ с граница на огнезащита 180 мин. и съотвтствие на EN 1366-8 /димоотводи/ с граница 120 мин.

Препоръчва се преди полагането с PERLIFOC HP да се монтира метална мрежа върху въздуховода, с цел оптимална адхезия на материала с основата. Мазилката PERLIFOC HP може да се използва за огнезащита на вентилационни въздуховоди, направени от стоманени листа с дебелина минимум 0.8 мм и е много икономична в сравнение с други традиционни алтернативи.

НОВО  Иновативна огнезащита на огън от вътре (i>o) до R120 на хоризонтални и вертикални въздуховоди/димоотводи с ЕТА сертификат

Освен като мазилка, продуктите PERLIFOC HP се предлагат и под формата на панели за изграждане на нови или обличане на съществуващи въздуховоди и димоотводи /За повече информация обърнете се към АМР ООД/.