Защита на въздуховоди

Строителните конструкции се пресичат от множество инсталации, като кабели, тръби, въздуховоди, тръбопроводи и т.н. Тези непрекъснати инсталации имат ефект върху противопожарните елементи, позволяващи на дима и огъня да преминават между отделните противопожарни отделения.Огнезащитата на въздуховодите и димоотводите може да бъде реализирана с огнезащитната мазилка PARAFOC – F.

  • RF 60 мин – необходимата дебелина на мазилката е 15 мм
  • RF 120 мин – необходимата дебелина на мазилката е 25 мм

Мазилката PARAFOC – F е огнеустойчив продукт, на основата на минерална вата, циментова добавка, бентонит и други добавки в различни пропорции вложени в производствения процес. Продуктът се нанася със специална пневматична машина чрез напръскване директно върху тръбопроводите, които трябва да се защитят. Скоростта на нанасяне, лесният начин на почистване на основата, както и много ниското му тегло правят продукта много ефективен ИКОНОМИЧЕСКИ и той поставя много висок стандарт на огнезащитата.

Препоръчва се преди напръскването с PARAFOC – F да се монтира метална мрежа върху въздуховода, с цел оптимална адхезия на материала с основата. Мазилката PARAFOC – F може да се използва за огнезащита на вентилационни въздуховоди, направени от стоманени листа с дебелина минимум 0.8 мм и е много икономична в сравнение с други традиционни алтернативи.

Скоростта на полагане е между 50-150 м2/ден. Продуктът е с еднообразна консистенция, мръсно-бял цвят, но може да бъде изравнен ръчно с пластмасов валяк и след това боядисан в желан от клиента цвят.

Друго алтернативно решение за дизайна е закрепване на закалено алуминиево фолио върху въздуховода след нанасянето на огнезащитния слой.

EI 60 / EI 120

Противопожарна защита

Повечето от новите строежи се пресичат от множество инсталации като: кабели, тръби, канали, вентилационни канали и др. Това непрекъснато кръстосване на инсталациите позволява преминаването на огъня и дима между различните противопожарни подразделения.

Решението с PARAFOC F мазилка се състои от противопожарна защита на тръбните елементи, замазката се нанася директно върху вентилационните тръби и осигурява подходяща изолация съгласно нормите и осигурява хоризонталната или вертикална консолидация по пътя си.

Съгласно норматив UNE EN 1366-1 е тествана таблица за въздуховоди. Тестваният въздуховод е бил подложен на огън от външната си страна, като за EI 60 при 15 мм дебелина, за EI 120 при 25 мм дебелина на слоя огнезащитна мазилка.

El 60

1. PARAFOC F (15mm дебелина)
2. Мрежа тип Rabitz

ТЕСТВАНО

Стандарт: EN 1366-1
Лаборатория: FIRES – Slovakia
Тест: FIRES-FR-018-11-AUNE

El 120

1. PARAFOC F (25mm дебелина)
2. Мрежа тип Rabitz

ТЕСТВАНО

Стандарт: EN 1366-1
Лаборатория: FIRES – Slovakia
Тест: FIRES-FR-209-10-AUNE

ПРИЛОЖЕНИЕ


PARAFOC F се нанася с пневматична машина според следната техническа спецификация:

- Защитата се състои от поставянето на рабицова мрежа директно върху въздуховодите, които трябва да бъдат защитени, като след това се нанася слой мазилка на PARAFOC-F, за да се гарантира необходимата пожароустойчивост.
Дебелината на слоя, която да се прилага е 15мм за El 60 и 25 mm за EI 120.

- PARAFOC F може да се прилага на различни видове повърхности: груба, гладка, боядисана и т.н., в съответствие с необходимата естетика. За финишна гладка повърхност се използва валяк след полагането, като влажната мазилка леко се натиска до получаване на желания резултат. Боядисването на мазилката с еластични акрилни бои е възможно да формира бариера срещу преминаването на водни пари; преди полагане на боята се уверете, че замазката е напълно изсъхнала (28 дни).

- Мазилката трябва леко да се напръска с вода след нейното прилагане, като така изсъхването на цимента се извършва при оптимални условия.

Разтворът за напръскване на въздуховода, с мин. 0.8 mm (дебелина) лесно се извършва с PARAFOC F, решение, което е много икономично в сравнение с традиционните решения.