PARAFOC-F

Мазилка за защита от огън

Тестване

 

PARAFOC F е тестван съгласно регулациите на ЕС ( EN 13381-4 ) и съгласно огнената крива по ISO 834, в акредитирани EGOLF лаборатории.

Реакция на огън

Негорим според Европейски стандарт EN 13501-1. Евро клас А1

Нанасяне

Нанасянето на мазилката PARAFOC-F се извършва с торкрет машина (по метода на сухо торкретиране) без да е необходимо предварително смесване с вода. Бързо, просто и икономично.

За пълни подробности, моля, прочетете техническата спецификация или процедурите за приложение, които могат да бъдат изтеглени тук.

Безопасност и здраве

PARAFOC-F е произведен от неорганични компоненти като минерална вата  класифициран съгласно Европейска директива EEC 67/548 като XI; R-38 “вещества без риск за здравето“. Не е токсичен или патогенен, не съдържа азбест или кристален силициев диоксид.

Област на приложение

  • Противопожарна защита на носещи стоманени елементи, между 30-240 min с фактор на масивност до 397 m-1
  • Противопожарна защита на въздуховоди направени от стоманени листи. Те могат да са RF 60, RF 120 или RF 180
  • Противопожарна защита на бетонови конструктивни елементи (трегери, колони) (предстоят тестове и оторизация).

Характеристика и техническа спецификация

Състав На основата на цимент, минерална вата и добавки
Клас на пожароустойчивост незапалим / Euroclass A1
Плътност преди полагане 250 Kg/m3 ± 10%
Плътност след полагане 285 Kg/m3 ± 10%
Устойчивост на огъване 0,081 MPa
Коефициент на топлопроводимост 0,038 W/mk
Алкалност (PH) 12,5
Якост на натиск 1,75 N/mm2
Азбест и свободни силициеви кристали Не съдържа
Устойчивост на гъби Не може да бъде атакувано
Защита на стоманата от корозия Да

Каталог

Техническа информация, спецификации, технически характеристики

 

Как се изчислява фактора на масивност за профили HEB-180