Защита от пожар на стоманени елементи

Защита от огън на метални елементи (носещи структури)

Мазилка – време на защита от огън от 15 до 240 минути

Защитата от огън на носещи стоманени елементи може да бъде реализирана с продукта PARAFOC – F. Той е химически неактивно, устойчиво на огън покритие и се нанася със специална пневматична машина чрез напръскване директно върху основата, която трябва да се защити.

С оглед на фактора на масивност се определя дебелината на мазилката за огнезащита на стоманени елементи с време на защита между 15 минути и 240 минути. Дебелината на слоя, който е нужно да се положи се определя от 3 фактора:

  • Времето на защитата от огън – според проекта
  • Факторът на масивност на елемента ( Hp/A )
  • Критичната температура на стоманената структура, определена от строителния инженер

Минималната дебелина на положения слой мазилка е 10 мм. Мазилката PARAFOC – F може да се полага върху всеки стоманен профил с отворена или затворена форма, дори върху профили без антикорозионна защита.

Скоростта на полагане на продука, лесното почистване на областта на полагането му, както и ниското му тегло правят този продукт много ефективен и икономичен, и се счита за най-доброто и евтино решение за защита от огън, особено за по-високи офис сгради.

Ефективността на полагане може да е между 50 -150 м2 на ден, в зависимост от настройките на торкрет машината и дебелината на слоя мазилка. Продуктът PARAFOC – F не е корозивен, не е токсичен и не съдържа азбест. Плътността му е 250 Kg/ cm и може да защитава елементи с фактор на масивност до 400 м-1.

Защита на стоманените елементи

Стоманените конструкции са широко разпространени и използвани.

Едно от основните предимства е, че те имат висока устойчивост на единица тегло, а това им дава изключителна гъвкавост и капацитет за изграждане на сложни и леки структури.

Един от недостатъците на стоманата е, че тя е с висока проводимост на топлина. При пожар, постепенното покачване на температурата, заедно с високата топлопроводимост на стоманата определят намаляването на поддържащата товароносимост и механична устойчивост на структурите.

Започвайки с 250° C границите на устойчивостта и еластичността се променят, като при 500° C намаляването на устойчивостта на натоварване е достатъчно висока, за да не издържат на проектните натоварвания.

За да се избегне това, предлагаме тествания в съответствие с UNE ENV 13381-4 PARAFOC-F, който определя приноса на мазилката за противопожарната защита, когато е приложена върху елементите на стоманена конструкция, или греди и колони.

PARAFOC-F е замислен да обхване голяма част от видовете стоманени профили, характеризирани от техните фактори на масивност. Също така е тестван за различни нормативно предвидени проектни температури.

РЕШЕНИЕ

1. Стоманен профил
2. PARAFOC F (дебелината на слоя е съгласно фактора на масивност на профила и изискваното/необходимото време на пожароустойчивост)

ПРИЛОЖЕНИЕ

PARAFOC F се нанася с пневматична машина съгласно следната техническа спецификация:

-не е необходимо повърхността на предишното основно покритие, на мрежа или друго, да служи като основа за мазилката.

- Прах, масло, отпадъци, слабо адхезивни частици, остатъци от боя трябва да бъдат отстранени от повърхността.

- Премахването на мръсотията се препоръчва да се направи със силна струя вода. Предварителното почистване ще помогне за постигане на добрия топлинен баланс между мазилката и повърхността.

- С PARAFOC F може да се постигат различни финишни покрития: груби, гладки, боядисани. За финишна гладка повърхност се използва валяк веднага след полагането с лек натиск върху мократа мазилка до получаване на желания ефект. Боядисването на мазилката с акрилно еластично покритие кото бариера срещу изпарения също е възможно. Преди боядисването, трябва да се уверите, че мазилката е изсъхнала (28 дни).

- След полагането мазилката трябва леко да се пръска с вода, за да може изсъхването на цимента да става при оптимални условия.