Приложение № 4 (към чл. 10, ал. 1) от Наредба IЗ-1971 ОТ 29.10.2009

Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти

Критериите за определяне на огнеустойчивостта и на експлоатационните характеристики на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и провеждането на съответните изпитвания са описани в европейските стандарти, цитирани в приложението.
Означения на критериите за огнеустойчивост

Означение Критерий за огнеустойчивост
R Носимоспособност
E Непроницаемост
I Изолираща способност
W Излъчване
M Съпротивление при удар (механично въздействие)
C Самозатваряне (автоматично затваряне)
S Пропускане на дим
P или PH Непрекъснато подаване на енергия и/или на сигнали
G Устойчивост при изгаряне на сажди
K Способност за защита срещу огън
D Устойчивост при постоянна температура
DH Устойчивост при стандартна крива време/температура
F Функционалност на електрическите вентилатори за дим и топлина
B Функционалност на естествените вентилатори за дим и топлина

Забележки:
1. Времевият интервал в класификациите е изразен в минути (min).
2. В европейските стандарти EN 13501-2, EN 13501-3, EN 13501-4 (класификация) и EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 и EN 1999-1.2 (еврокодове) са описани същите защитни процедури както в член 5, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО.

Класификации

1. Носещи елементи без огнеизолираща функция

Отнася се за: стени, подове, покриви, греди, колони, балкони, стълбища, пешеходни мостове
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1365-1,2,3,4,5,6, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2
Класификация:
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Забележки: -

2. Носещи елементи с огнеизолираща функция

Отнася се за: Стени
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1365-1, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2
Класификация:
20 30 60 90 120 180 240 360
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
REI-M 30 60 90 120 180 240 360
REW 20 30 60 90 120 180 240 360
Забележки: -
Отнася се за: подове и покриви
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1365-2, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1999-1.2
Класификация:
R 30 360
RE 20 30 60 90 120 180 240 360
REI 15 20 30 60 90 120 180 240 360
Забележки: -

3. Продукти и системи за защита на носещи елементи или на части от строежи

Отнася се за: тавани без собствена огнеустойчивост
Стандарт/и EN 13501-2; EN 13381-1
Класификация: използвани са същите термини както за носещ елемент.
Забележки: Ако отговаря и на изискванията по отношение на „полуестествения пожар“, към класификацията се добавя символът „sn“.
Отнася се за: огнезащитни покрития, обшивки, мазилки, облицовки и прегради
Стандарт/и EN 13501-2; EN 13381-1 до 7
Класификация: използвани са същите термини както за носещ елемент.
Забележки: -

4. Неносещи елементи или части от строежи и продукти за тях

Отнася се за: преградни конструкции(вкл. включващи неизолирани части)
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1364-1, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2
Класификация:
Е 20 30 60 90 120
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M 30 60 90 120 180 240
EW 20 30 60 90 120
Отнася се за тавани със собствена огнеустойчивост
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1364-2
Класификация:
EI 15 30 45 60 90 120 180 240
Забележки: Класификацията се допълва с (a —> b), „(b —> a) или (a <—> b), за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията само отгоре или отдолу или и на двете изисквания едновременно.
Отнася се за: фасади (неносещи фасадни стени) и външни стени (вкл. остъклени елементи)
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1364-3,4,5,6, EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2
Класификация:
Е 15 30 60 90 120
EI 15 30 60 90 120
EW 20 30 60
Забележки: Класификацията се допълва с ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o), за да се посочи дали елементът е изпитван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно. При необходимост механична устойчивост означава, че няма падащи части, които биха могли да причинят наранявания на хора по време на класификация E или EI.
Отнася се за: повдигнати подове
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1366-6
Класификация:
R 15 30
RE 30
REI 30
Забележки: Класификацията се допълва с „f“ – за означаване на пълната огнеустойчивост на пода, или с „r“ – за означаване излагането на пода само на намалено постоянно температурно въздействие.
Отнася се за уплътнения срещу проникване и уплътнения на линейни фуги
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1366-3,4
Класификация
Е 15 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Забележки: —-
Отнася се за: пожарозащитни врати и капаци (вкл. врати и капаци с остъкляване и с метални елементи) и техните затварящи устройства
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1634-1
Класификация:
Е 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
Забележки: Класификация I се допълва с цифрата „1″ или „2″, за да се посочи коя дефиниция за изолация е използвана. С добавяне на символа „C“ се отбелязва, че продуктът отговаря и на критерия „автоматично затваряне“ (издържан/неиздържан тест) [1].
[1] Класификация ‘C’ се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от категорията на ползване. Подробностите се включват в техническата спецификация на съответния продукт.
Отнася се за: димозащитни врати
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1634-3
Класификация: S200 или Sa, в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитванията.
Забележки: С добавянето на символа „C“ се отбелязва, че продуктът отговаря и на критерия „автоматично затваряне“ (издържан/неиздържан тест) [1].
[1] Класификация ‘C’ се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от категорията на ползване. Подробностите се включват в техническата спецификация на съответния продукт.
Отнася се за: прегради за транспортьори и релсови транспортни системи
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1366-7
Класификация:
Е 15 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
Забележки: Класификация I се допълва с цифрата „1″ или „2″, за да се отбележи коя дефиниция за изолация е използвана. Класификация I се въвежда за тези случаи, при които опитният образец е тръба или канал без оценка на ограденото пространство за конвейерната система. С добавянето на символа „C“ се отбелязва, че продуктът отговаря и на критерия „автоматично затваряне“ (издържан/неиздържан тест) [1].
[1] Класификация ‘C’ се допълва с цифрите от 0 до 5 в зависимост от категорията на ползване. Подробностите се включват в техническата спецификация на съответния продукт.

 

Отнася се за: спомагателни канали и шахти
Стандарт/и EN 13501-2, EN 1366-5
Класификация:
Е 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Забележки: Класификацията се допълва с ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o), за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря само на изискванията само отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символите ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали каналите и шахтите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване.

 

Отнася се за: Комини
Стандарт/и EN 13501-2, EN 13216
Класификация: G + определяне на разстоянието в mm (например G 50)
Забележки: За вградени продукти не се изисква определяне на разстоянието.
Отнася се за: стенни и таванни обшивки
Стандарт/и EN 13501-2, EN 14135
Класификация:
K1 10
K2 10 30 60
Забележки: С добавянето на цифрата „1″ или „2″ се посочва кои субстрати (долни пластове), критерии за поведение при пожар и правила за разширяване са използвани в класификацията.

5. Продукти за защита на вентилационни системи (с изключение на смукателни вентилации за дим и топлина)

Отнася се за: вентилационни шахти/канали
Стандарт/и EN 13501-3, EN 1366-1
Класификация:
ЕI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E 30 60
Забележки: Класификацията се допълва с ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o), за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символите ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали шахтите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне на символа ‘S’ се отбелязва удовлетворяването на допълнително ограничение върху изтичането.

Отнася се за:

Клапани

Стандарт/и

EN 13501-3, EN 1366-2

Класификация:

ЕI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E 30 60 90 120
Забележки:

Класификацията се допълва с ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o), за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно. Освен това с добавяне на символа ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали клапаните са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне на символа ‘S’ се отбелязва удовлетворяването на допълнително ограничение върху изтичането.

6. Продукти , използвани при проектиране на в инсталации

Отнася се за: електрически и оптични кабели и аксесоари; подземни тръби и пожарозащитни системи за кабели
Стандарт/и EN 13501-3
Класификация:
PH 15 30 60 90 120
Забележки: ———-
Отнася се за: силови или сигнални кабели или системи с малък диаметър (< 20 mm) и проводник с размери <&#61 2.5 mm2
Стандарт/и EN 13501-3, EN 50200
Класификация:
P 15 30 60 90 120
Забележки: ———-

7. Продукти за приложение за защита в системи за контрол на дим и топлина
Забележка. Необходимо е да се има предвид, че цитираните в тази точка стандарти се актуализират.

Отнася се за: канали за контрол на дима с едно отделение
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-9, EN 12101-7
Класификация:
Е300 30 60 90 120
E600 30 60 90 120
Забележки: За канали само с едно отделение в класификацията се отбелязва „единичен (single)”. Освен това с добавяне на символа ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали каналите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне на символа ‘S’ се определя норма на изтичане, по-малко от 5 m3/h/m2. За канали, които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко от 10 m3/h/m2. ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ показват, че е подходящо да се използват до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.
Отнася се за: канали за контрол на дима с повече от едно отделение
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-8, EN12101-7
Класификация:
EI 30 60 90 120
Забележки: За канали с повече от едно отделение в класификацията се отбелязва „многокомпонентен (multi)”. Освен това с добавяне на символа ‘v’ и/или ‘h’ се посочва дали каналите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване. С добавяне на символа ‘S’ се определя норма на изтичане, по-малко от 5 m3/h/m2. За канали, които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко от 10 m3/h/m2. ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ показват, че е подходящо да се използват до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.
Отнася се за: демпфери (овлажнители) за контрол на дима с едно отделение
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1,3, EN 1366-9, 10, EN 12101-8
Класификация:
Е300 30 60 90 120
E600 30 60 90 120
Забележки: За демпфери само с едно отделение в класификацията се отбелязва „единичен (single)”. С ‘HOT (горещ)” 400/30’ (висока температура при работа) се посочва, че демпферът може да бъде отворен или затворен в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400ºС, т.е. че демпферът може да се използва само с класификация Е600.
Със символите ‘ved’, ‘vew’, ‘vedw’ и/или ‘hed’ ‘hew’ ‘hedw’ се отбелязва, че демпферите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване заедно с монтиране в канал или в стена или в двете съответно. С добавяне на символа ‘S’ се определя норма на изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. За демпфери, които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко от 360 m3/h/m2. Тази стойност се приема за всички демпфери с норма на изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. За демпфери с норма на изтичане от 200 до 360 m3/h/m2 се приема норма на изтичане 360 m3/h/m2. Нормите за изтичане са като при температура на окръжаващата среда, така и при завишена температура.
С добавяне на числата ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ се отбелязва, че е подходящо да се използват до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.
С добавяне на ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o) се посочва, че елементът е тестван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно.
С добавяне на означенията ‘C300’ ‘C10000’ ‘Cmod’ се отбелязва дали демпферът е подходящ за използване само в комбинирани системи за контрол на дима и в екологични системи или са модулиращи демпфери, използвани в комбинирани системи за контрол на дима и екологични системи съответно.
Отнася се за: демпфери (овлажнители) за контрол на дима с повече от едно отделение
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1,2,3, EN 1366-2,8,10, 10; EN 12101-8
Класификация:
ЕI 30 60 90 120
E 30 60 90 120
Забележки: За демпфери с повече от едно отделение в класификацията се отбелязва „множествен (multi)”. С ‘HOT (горещ)” 400/30’ (висока температура при работа) се посочва, че демпферът може да бъде отворен или затворен в границите на 30 min при температура, по-ниска от 400ºС.
С добавяне на означенията ‘ved’, ‘vew’, ‘vedw’ и/или ‘hed’ ‘hew’ ‘hedw’ се отбелязва дали демпферите са подходящи за вертикално и/или за хоризонтално ползване заедно с монтиране в канал или в стена или в двете съответно. С ‘S’ е определена норма на изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2.
За демпфери, които нямат класификация ‘S’, се определя норма на изтичане, по-малко от 360 m3/h/m2. Това се отнася и за всички демпфери с норма на изтичане, по-малко от 200 m3/h/m2. За демпфери с норма на изтичане от 200до 360 m3/h/m2 се приема норма на изтичане 360 m3/h/m2. Нормите за изтичане са като при температура на окръжаващата среда, така и при завишена температура.
С добавяне на числата ‘500’, ‘1000’, ‘1500’ се отбелязва, че е подходящо да се използват до тези стойности на налягане, измерени в окръжаващата среда.
С ’AA’ или ‘MA’ се означава начинът на задействане (автоматично или ръчно).
С добавяне на ‘(i —> o)’, ‘(o —> i) или „(i <—> o) се посочва, че елементът е тестван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън или и на двете изисквания едновременно.
С добавяне на означенията ‘C300’ ‘C10000’ ‘Cmod’ се отбелязва дали демпферът е подходящ за използване само в комбинирани системи за контрол на дима и в екологични системи или са модулиращи демпфери, използвани в комбинирани системи за контрол на дима и екологични системи съответно.
Отнася се за: димни прегради
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-1
Класификация: D
D600 30 60 90 120 А
DH 30 60 90 120 А
Забележки: С ‘A’ се означава всеки времеви интервал с продължителност повече от 120 min.
Отнася се за: електрически вентилатори за дим и топлина и връзки
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-3, ISO 834-1
Класификация: F
F300 120
F300 60
F400 90 120
F600 60
F842 30
Забележки:
Отнася се за: естествени вентилатори за дим и топлина и връзки
Стандарт/и EN 13501-4, EN 1363-1, EN 12101-2
Класификация: B
B300 30
B600 30
B? 30
Забележки: С θ се означават условията на излагане (температурата).

Забележка: В приложението са цирани европейските стандарти (EN), с оглед ползване и съпоставяне от потребители на наредбата от всички страни членки на Европейския съюз. За национална употреба се прилагат съответните EN, въведени в БДС.