Новини

Пожарна защита!

Posted by admin in Без категория with Коментарите са изключени

Пожарна защита

Надлежната пожарна защита на сградата свежда до минимум риска от пожар, загубата на човешки живот и увреждането на човешкото здраве, включително на лица гасящи пожари и животни. Също може да се предотврати възникването на имуществени щети.

Устойчивостта на огън (fire resistance) представлява времето, през което конструкциите могат да устоят на температурите генерирани от пожар, без каквито и да било отрицателни въздействия върху функционалността им.

Само материали в съответствие с регулаторните стойности могат да се използват при строителните конструкции (например клас запалимост). Конструкциите на сградите трябва да бъдат в съответствие със стойностите на пожароустойчивост специфицирани в съответните стандарти и норми.

Носещите структурни елементи дават стабилност на конструкцията на сградите и те трябва да притежават поне следната пожароустойчивост:

a) 60 минути в сгради с 9 – 12 надземни етажа

b) 90 минути в сгради с 13 – 20 надземни етажа

c) 120 минути в сгради с над 20 надземни етажа

Comments are closed.